[vistrails-dev] [GIT] VisTrails: Updates persistent_archive for current master

git-noreply at vistrails.org git-noreply at vistrails.org
Wed Jan 22 18:39:54 EST 2014


The project "VisTrails":

The branch, persistent_archive has been updated
    via 8eb53f77d456c56191f65e5b375cc001f4fa18b9 (commit)
    via c396c89a284854cd61114e297b8a4932f238b6fd (commit)
    via 818eab53b587a78574e3517025714be84bc07d53 (commit)
    via 542d3dc00c90ad26bad696b6f697be0007893a2e (commit)
    via 9c1d9477b55703d7645790c94d622248dedf2f74 (commit)
    via d4dc7f63e9e8465ddfc56ed076d19828546a4e89 (commit)
    via c5270562895f5f28d6a448f7218b7fab8d1b1360 (commit)
    via 92052009af294bda6e819ea47b7acfd8e37f3bbd (commit)
    via 1760cc37eb652804cf6ec10cb1edc865365a1903 (commit)
    via d42e90689af298ae1f930bdb09b878a901b52043 (commit)
    via f5977dd891c6bde5eb315409b6ff858bc5d0a04d (commit)
    via 5e9fefa6157ea4702608a4ba28ae5548a0d3fae7 (commit)
    via 4025f8608d06d900c0b0c28e7738dddd911dca71 (commit)
    via cee7bc5721b72621dd950e3562dbc90bffcbd045 (commit)
    via 1b694bdb1375d401996f6b2f9e56c9ded0bdde5d (commit)
    via fb2b7a195dc0f4354be400a2b414b9bd2f46a4ce (commit)
    via d848dfcab60c95b26d5ec3c248f382bd703de674 (commit)
    via 7210739e75b8cec5ff640b40774823689cb9f5e7 (commit)
    via 06c899c53fcb8fc9baf42f507055b0974bbd4c74 (commit)
    via 331a2d7514de52311b7f850d8319180e5efbf6e5 (commit)
    via 36135d80e3d0a14499cbbd172341072c4a345b69 (commit)
    via 5b26cf56bb1b9e6830e03215d2b9d43c24231f26 (commit)
    via 3186887fc7c974126162ac19ff25d10b99bded8d (commit)
    via 4a5cf9aec87411c78a4fb8e594566ac5d60e666a (commit)
    via 3da7a4b882a4e0d8cea95837ba68de434a37a612 (commit)
    via d46e717ea0fa6d6fdac6eae9d2d4efe6138af8d6 (commit)
    via 97362185cfd1f046264e652ea7e15aff90b514b9 (commit)
    via e4b957f1cb7c3efc4614f26d35bcec254cad8140 (commit)
    via 2f401a790833bf01dde03096ceda3ef9096b5168 (commit)
    via 18c68d3c9e75dda70b4aa73d5dec0f89cdbb2420 (commit)
    via 8cce13aefa66376e806cd806a595822a95d8a36f (commit)
    via 2d9f503841877facd7261713d748297931de9916 (commit)
    via 5d81331da8c4e7734409248d3ae50b854176acf6 (commit)
    via 90975fc002113e9b4dd4eb71253173244f918579 (commit)
    via d0509da82e7e46b6cb6749b48057120ac47a58a6 (commit)
    via 266bdc43cd34adb74d1cf9664421ba944b9c47b2 (commit)
    via bb50981df2d924e358947bdbd7a07dbbdc338678 (commit)
    via db8ae565135616626efc158fa3a2b1064cffae83 (commit)
    via 04b64489a89a65f5f1fecad35ae94f87e45cab00 (commit)
    via 820aab05a6856a20d0de7c9eb351bac1c90a3c57 (commit)
    via abbf7756347092cffd3149439da03d04ac980a47 (commit)
    via 5a29f1f8a690e10826768103fd9200c4a11e43e0 (commit)
    via f98637bee8dd8143c37e637b2cb14f33c26da8af (commit)
    via dca373cf87160f48dcb098da350fd2f834aa3545 (commit)
    via 3dfd01654a5a92b239384bc1270b5e054dadcb5e (commit)
    via 48e1d0cccabd3087b28928450f54afd79e25e4dc (commit)
    via 4d3533847a0ab1627729b4a57522ea0930e766f2 (commit)
    via 3f72db47b2581d8a1dd5a1582e6979160a56023a (commit)
    via 26f3436360dac0c2336a8edc7c35192de90db0a0 (commit)
    via b1f388bdd369f161b066ef1c2937ea4970a3f7d1 (commit)
    via 169ad4bca2c07d2e2b13b525ceda67b401bc8d39 (commit)
    via 5dfbf6fad2e8560cd3c49e411c641356ac3e52d7 (commit)
    via 22c0f0cca93751095d79c5f7fac12ae082f4bc67 (commit)
    via e99b1e0c1f3d44e947802c61a65c743f3c6b8ba5 (commit)
    via b52ef7b222313033d1542d482f53a70f4af37b9d (commit)
    via 2ce53d6ae4d64a77c18da904bfb81d840b6ad2f4 (commit)
    via 784414a617d284567b995367e3e308f3ba0cc64c (commit)
    via 24e2dd8811f56b1c4f63369734074ae22987b279 (commit)
    via b30954a12db8372a25ba66ec55e56b1c23c1d7b6 (commit)
    via b5da56441032c931ff5f57b1014ed99cf695951e (commit)
    via 73a7ab6eb99560e2a78c4fdbdf5e8c90f25e9b7f (commit)
    via 7a10e0ec8f08b0eb6dde75cd2c3a14f58b5733c0 (commit)
    via bbace7e19d619395e94e665dc83a682574d2f78f (commit)
    via e94108a6b6e60e00fd8223849204e06d79286f2f (commit)
    via 069a93abda1ed070de0df0e4cc642b05b6d22d3b (commit)
    via 5e39ce62ba13cd6f27a9b80f3c8f9c126a0be3ab (commit)
    via 0f05d89587fbfd71adca6f7d7d406ed82c8fa162 (commit)
    via cd4be76512233f18b9148879f199eb0878aca59e (commit)
    via 3a6f9be36a2d63912926b554d3be240f0c347f14 (commit)
    via d4efec9b6c38c8833ca9a8e91d33480c6004e6b6 (commit)
    via 8d6229101aac3f4e0dc9abbca9f6ce871d690878 (commit)
    via 0e33a76dfb6cbf8b9f55894564c2f6ffb804006d (commit)
    via 1626797ec14a45b64d288188bb71b545a074937c (commit)
    via ce127fcab28a27052c8cb26cf6949f6c981e45ac (commit)
    via bf42ab7ef13cd4ae3d6b91d0841249c1642c1df5 (commit)
    via efaaf81c02fd60938d97e8dcbb47f72b9bf0c453 (commit)
    via 51ee14956b238da4c46b5f5adcee06bf5fb62e2f (commit)
    via 5f4c0832a4f49dcad765db69b9e3c1828bef2d61 (commit)
    via 255f7614f7726642f135e10b5f611f9adf305ae6 (commit)
    via 8baca84ab993d30b0295d2056d9621b9509f04ec (commit)
    via 13da70d0b35f62635969c3ee6fadfda5e994e80e (commit)
    via 6d6c019122e37662dd1d2df271ccb75ffea5c18e (commit)
    via 0d331f282a619112c81d369fe8c643593b5aa49c (commit)
    via cf51d9bfc86b2b2e4e0b32d6aaa20a0cb3d34e2a (commit)
    via c4c13ecd7f94ee231033cd0b5bc7a74718d84ab1 (commit)
    via c4138c26e69184ba5bda5a65608934307abcbc70 (commit)
    via 11cf64dc4ea2ad494c2cd1c62bc28d9d90617676 (commit)
    via b4746aeda55ac7bc491f63b94df9f881590a3069 (commit)
    via ac4d44d66093bdc8ba900e90b8f32385dcc1f3d8 (commit)
    via fd572d93e00fa29df0e767761786e4c34f66ccf8 (commit)
    via 37981cc27da6cf917f6ec1f38fb7c2bae862ba18 (commit)
    via 29870bf655d93f09c7e4f79d1c72c99243bc7086 (commit)
    via c202521a9140934656a10e29a6bac955dd4e1110 (commit)
    via 7305eb848035fafda5a5a02f2aba712ada9361e0 (commit)
    via f05d7c7aba828fed5203fc7a0843c86f656570cb (commit)
    via e8dbb8bad21de11b7989f49bb68ec191250654b0 (commit)
    via f71bc39f31ba829eb8185ea8eb889fda768082cd (commit)
    via 17a5322bc57eb51f5bc5cf8d7d7434fc09333aef (commit)
    via b298af7dd1a622191ffdff99bd24373286d719f7 (commit)
    via 0bc25342bafcf820a738e6267885a89014f0efc5 (commit)
    via 939783ec8b2532fb88b33443894623f3cfcc2c58 (commit)
    via 3b2f6186cea9ca949478b2bed2a6851e6e179446 (commit)
    via 58309be57d2960a9542ba7dedf1218c2ce6b9c5e (commit)
    via 0bfde1baffb8be0643c4721bb65b873fb30ee557 (commit)
    via 0dcf99265ca1f164b33eeb37e2f01656e522c332 (commit)
    via 976255974f2b206f030b2436a5f10286844645b0 (commit)
    via fda25c19ee3d115db55db149b7c58efccf0289ec (commit)
    via 9bb879d0803d87fc844c8057797c68020497f707 (commit)
    via 182633c3ae39bec8d6ea87b18a322909bc1b6a4c (commit)
    via 94f1502858609040f94778ee293d29a7514d086a (commit)
    via d7308dd8083a30fe7e0764efa3fb634644801f92 (commit)
    via 69952a6426e20097a420659d971b1565d545ca75 (commit)
    via d1c949db625ba2c6de79c156d6138f7462167253 (commit)
    via 98464a9776d08dff280f2777c49d5d0c22f5f5cd (commit)
    via f3e7268ccab4ae2ed0706b07213700796e3e8d0e (commit)
    via 373be50beb06fa35e9815e91cc0b0ae956d699f5 (commit)
    via c5756b67b1625f62a71cd7b68ab038f53f025f81 (commit)
    via ea337db8a69a490873b1c607eb285e66c46837c2 (commit)
    via 6ea110653320451bbc4f38a4a6e1e0cf97fd7c80 (commit)
    via d318a2be763bc9dce1650cc8b9023b135f4dee39 (commit)
    via 89938bc811c01593ab91ed631e31a51d5ec658c5 (commit)
    via fb573d35f9311842bc99ba259957b189a60d0717 (commit)
    via 3b8242a42a35a5ec6f9c1536ee51e63b03ebb569 (commit)
    via 94a5a5834c013fa9f89487d098470d486d7be4ae (commit)
    via 7fd4888b0ea21def2b32760a15b2eb6994296f36 (commit)
    via 458740ebb7564ab86829b8ae44a20e6215b506b8 (commit)
    via 6f63a5d2f05ab7100cfa44cbbe96d84dc3a076bf (commit)
    via 9f59f4b38a8d94956f483daf8b83b0bb3456b2ba (commit)
    via 59d70e10c2021f1fa6054512cc64b4ffb516c9fd (commit)
    via 179c820459071dbfe4ae3078e58d8adb28eedf5f (commit)
    via 43a056d5ba642793314fa7cba72dd6d76feb9b1a (commit)
    via 7dbdc0c53e236d1598f8cc006fb8210b15f4d57c (commit)
    via b25fc9cffadd1b4d5c711916284403cb4cdc449d (commit)
    via 57baa880d431af6042c7e3884f5b0f0cd469bf60 (commit)
    via 3b791e47c453d40ea43ecbefe493522b0c625e00 (commit)
    via 2d189a3974928ef2e341e8955678fa5c318ab8d4 (commit)
    via 0d0572a0b8fdef8aff131b7190a5a4446c70fa20 (commit)
    via 63641f31883bf6f67d6d675d3f65a34f0226b966 (commit)
    via 1a5b8f84de565e8f366f50fbd287603cb3148b9e (commit)
    via 2c3b8a289b045e805cc19c9b6238771764559289 (commit)
    via 0b7603e4280dde83349d6085687d50d2cfd41d56 (commit)
    via d0dc3525f3341879cda87f0074e109f2d9a675aa (commit)
    via 7216d0a52db8e521597a5fa9648c6963be0fd27b (commit)
    via 9f15d51d0c854c9af3289122fee7e3b44ef9f282 (commit)
    via 6a27cbedf8d4ca8ca6d847953783e6ef2f03a963 (commit)
    via f6bf6767802b40ba3250ec48e6224659608f4344 (commit)
    via 27d7aa484bb0d71e521374ce32a6797aa1660664 (commit)
    via 824ba3ed4ff2c2cf83424a18d8d65189d34a510a (commit)
    via a01b67806202660031895d2de48ed8d72653bc1b (commit)
    via 3ea2373b6a6a1bc56316ebd729943d7dc705ba59 (commit)
    via 9117e5bb367e3fca5e87d62d5d825bde56e50bb1 (commit)
    via fa3c1335580fab44d94c38c1843a2025b3ca5df1 (commit)
    via 2e3cc9f73421063a73d91c91745c0184a3728c5b (commit)
    via 74a204d6467393cb70944ce13f907a6eca3ad6f1 (commit)
    via 81dc66df3cade641e1ad3ea9ae28f5cd42f43fa7 (commit)
    via 2ee81b4443007dfb447fa1f89245eb458a77d8e3 (commit)
    via e5dcae0e218f5c6c30c383f6bcd4c56d68df0473 (commit)
    via d6c5ca2346ad0826c768231f1ff7e9b18d6c9d8e (commit)
    via de15c1fba245d7414956fc389714519c23ecf185 (commit)
    via ed11bd7507165760f65bac8ce7a4285f2f13bf87 (commit)
    via 2321d260fbf24a9e5017af88ed4501d0d96b27fd (commit)
    via 8d3749bc8d3cb60e17a1d1a3e26f685284f779d0 (commit)
    via 6f4eec78ae8ea587f061cf57aaaecf791244cf98 (commit)
    via de84a5b989788283285867c9f45625c9cdd9b8c8 (commit)
    via 29d9d4a0531acd8e120539b1a5a57c05da9302e9 (commit)
    via 71a111ac5a71497afd6d2c6d7bb0ba93043b1296 (commit)
    via bfb9f8b9d5e9cda6769f5969d4805c3d69897d7a (commit)
    via 8084fd7190d9b7e33b1a576d1fe8be5ff73fa257 (commit)
    via e1daf1b2c19bb1c11bf3d0d39de19a8ff543cde8 (commit)
    via da5c18a8b55061a06d0610d90f07e03c789eaf2a (commit)
    via f5bc631e0a8397bddce2d42c74a14b8b7379ae68 (commit)
    via dbc8a08d371f6eb35c6ca48b4faf4587ba7da3bb (commit)
    via a8ee636b403b2ff093086dfcd048ae972c29647a (commit)
    via ebb4d3719fed663906aeed180f43da5aaff6ba81 (commit)
    via a68bd3ca837964edb4a0e1d200ad7e7cc965f164 (commit)
    via cc3d342688fbd2bc4f0455edaba210eb38b39f99 (commit)
    via f812014cd3d46a5aeed7b19e7f05906caa2cc25a (commit)
    via 9faac6b20ac03b27c9be4a767fbba37e90e60396 (commit)
    via 7b187dcdeab3e8f3e1d72c28a39bb36d8eadb111 (commit)
    via 104a12f6eb0fa4e4f758c10e51e6ca2a0ebf3826 (commit)
    via 25b532cff26659f344b7c3c172be86c8d3db9de7 (commit)
    via 0cf0cfd12b35480befc7cd190d28858fd32b9d79 (commit)
    via 962ccfa491863263ca8b34bb7ad2103b8d78baf7 (commit)
    via 0b50da3ab410b6e55737f1b213cb5055d0ff3b1d (commit)
    via 5da13e933e159d71e50aab5757e3b0233365227d (commit)
    via 130b8e698a7fe83591bc06c5e62e3a350fde2f30 (commit)
    via 6fd9fc7cd6474e95897fb7232cd7454289dcc505 (commit)
    via 04540c66513eea699879faabab32deaecd02faea (commit)
    via 29d36730671b2c5d03703096f49ffc878cbd8d01 (commit)
    via a5fcf01e6601b8e979e32e32558cc9d0a33c8383 (commit)
    via d836547c26e508edd641e6712945d648d84abc05 (commit)
    via f54275887111d43d94c7a63b25942ee7961a6124 (commit)
    via f442661f8201bfa1565e4fc96c84fe5b04846b15 (commit)
    via 3d9df4ab5ea212ce1a19d73ddc5c88996f9fc274 (commit)
    via c6f27e2fed4c35ba6a5d3678c5d6df6e5fabbcd0 (commit)
    via f87116def36e799d79288522f6cf519915b92336 (commit)
    via 37898392890a52c0972a66ab78b847ee9c225747 (commit)
    via cfc06bbc1c2cf73b7b5761045fdd2467a31fa9c8 (commit)
    via 145c4c3c16eca8a7d8ce0ab9fbfc6ab187caeac2 (commit)
    via 429e89807afb7c26ae53b2c975a72aaab6467a14 (commit)
    via b0fc80b10e5b9f2f32162589c86f8bf98c5ca594 (commit)
    via 0a5c67f77ef67616e30d07ca4bfd094407b0a259 (commit)
    via 728ebdc9a6ab0ffeb90b9dc4593ee6609f8671f5 (commit)
    via 0ff70ba48df33fbfa6823e85d8bbc03fe3bb9dd2 (commit)
    via a76abf5c213d1e76690f06c56095c8482cf49a61 (commit)
    via f1a581b119298a0cb8732d32c48ab442f6fd8445 (commit)
    via 5bba6023e59ca5c000a0693188501e3981b2a216 (commit)
    via 0a4f49d7b081212ea5b829f34aeeb14a04cea293 (commit)
    via 1d58f8602dbba932eb7791da5170d1f5555d57e4 (commit)
    via 33c83cf7efef8ebf4e948ccbafb917be727343a1 (commit)
    via 72e9e7091feafd621643f2a8335e5963851e665d (commit)
    via 07745fca0e999ce6fdf404187cb59f0ec60693e3 (commit)
    via ac7441ec37703ab161e8f822c78cd62411ba460a (commit)
    via 36d7fac4827030c2a2ec748f3f29dc36b999f708 (commit)
    via 073b57d3bfcad1f60b4c54665bc57d00def70efe (commit)
    via 4bc39bbfb7e7fad111d2accbf596c94e31e4cb7f (commit)
    via 01eef596aec0e71bd37f361ad0d5d83d4ad004f3 (commit)
    via 5eaf39341c23f41224c5ebc4a88d64997cdc7067 (commit)
    via 59eccc2cad1c75eb168c1612e3a00b80bc6799e8 (commit)
    via 5b850844b7355602fc44e1c780a3d0fe6eae95eb (commit)
    via 9fa58f88f0304477d3d18010a132269d08823db5 (commit)
    via 08984f78699b4782bafd6fef48d0a7a899cbb638 (commit)
    via 34b9d8d22a398af1c500aa9e13fc0f101d9d58ed (commit)
    via 71147be4b5efc3ff3f2d36314730788719cc5702 (commit)
    via 890fc080aec4323d090f42bbd3af0ce11fa691f5 (commit)
    via 5015c0bd463073ca3a827603a32fa5d49ca6deaf (commit)
    via 3b12544ca8080cdec77d0116a92e163d4fe0074c (commit)
    via 426029b774c5968f6cb3625a05ecf6c2de17e480 (commit)
    via 08b1497dc68eee29c26e28950fe877e399fe5e96 (commit)
    via f4a00b455bc57b79d08431373abcd8b84804af71 (commit)
    via 4a4f0c021662eb7603e7c9da9d8d007d61418fb6 (commit)
    via 4f058db874af36224a88b38e82c66fcca48aff82 (commit)
    via 831415029ab31360f5c77304034c5ea83b47b31e (commit)
    via d50b185401e85401a7b59fbbc0facb5a42c8669e (commit)
    via 3acd6f50065d53850e5b59e0e46bafacb258cb62 (commit)
    via 77fd923f4fbe8469d1d5077cb616de808e71b4ed (commit)
    via c76d1479a71a6ff2bd1b62cc0de0ad98d562ff59 (commit)
    via ec68a76bbde82091fb52e57cfdd221f002536ea1 (commit)
    via ae0126167aa8b1fa3c855a2036310881cb8745cd (commit)
    via 63d0a16aa1269957bc1d0b2dbf25aef7a3829075 (commit)
    via b21d09dea0d0c114f84f1f512b64f16e9ca6e732 (commit)
    via bec721fdff397ad0ed41712ce9f7d556e1593494 (commit)
    via 0f5b34afe5ed673d50eeb60f6ed525f3b753b15f (commit)
    via 97cd91e30b4bb8164819799a3f3ee85ad6f48455 (commit)
    via d22cec29139de4d4d52cb89fd1a0a4bd8200b4fb (commit)
    via 358ad9dade6bf55ab6f6b85320442095c5d52310 (commit)
    via c074ad06b32ae70a2e0067b710dfc8a03ed9d1b3 (commit)
    via 20aaf458833c193fa376686f16b141ff6c69f4dc (commit)
    via 7860d3e6dd6ef07a71d286f3d3e73022a4c174b7 (commit)
    via fa58f198c0a525585f0eee8d0c5307957162e98f (commit)
    via 8fe4b23cf6fe7761298b741b48f8d191e62e7984 (commit)
    via 3c94ccc0ac9a5b6971cfb00935321e85b9957841 (commit)
    via e6c3203a2710317ec619111183bcaaaa1891615c (commit)
    via 3de26547a83596dd40eedc4169897316e93aa5e2 (commit)
    via e115812a54a839fe3d33a65e75f5ab1b1cb70e46 (commit)
    via be73b66239a36ee3f17735cba3716fc1f1e6bf03 (commit)
    via b0b22aad6070dd6509bd5f86201c586c82e40055 (commit)
    via 8b00e881528e7ff5c9e9e75d5ecdf479bff46832 (commit)
    via b8dcff85b4d26ae08ffe6abed32fa7888b868041 (commit)
    via 412c4cd9f2020c71cbcfd485e0d3da66c257c6cb (commit)
    via 58766a3b36148dbd29b46b716ace47c9f4d39efd (commit)
    via c102cb8f72c87c7fbaf8fc70c210b8635736fc23 (commit)
    via b2c2e8d34d32b6d047684f73a7cc3cecb7b7d73b (commit)
    via 9363266e8e3628f9d3ccade2f49111bbfda3e113 (commit)
    via 628fb3e773fcb3ba3c8f1e66142621065aece2a2 (commit)
    via 8e62562e0941b971d4062e6b5f7d97063365c9d6 (commit)
    via 59f6a496c315e2ad82e4f68fb667aeaf971288f3 (commit)
    via 3775961debd4c5bb692429d9e4960ea83647424a (commit)
    via 1b32ecb3c9d3dd1163e0b903a917d824ebd8ebd2 (commit)
    via 641b20c7f4a16e9c67d1dcb55fbe3fcca8e5065d (commit)
    via 0c5a1b36c5f624b9084ac5be74290fe9948c6467 (commit)
    via 59224d39ca8c0c62735e2a56e555d78b8b0c3ce0 (commit)
    via 476d21324945801d70472b8dfc482b076b43e67d (commit)
    via 093c5ef6c9c0a02c215242c21aab741d6e2e142c (commit)
    via ee7b4652e845856e8657ae955e320f598125f53f (commit)
    via e077520d0e92464db38bda90e352a50100a84cc1 (commit)
    via 75f150d97eb8c136ccb07e46fb68d8ffa9571b87 (commit)
    via edf4d28511941784926a2a31d7e538b167e11c95 (commit)
    via 2048c10bb45191879118feabfd5c4c49f9ca407f (commit)
    via 47d9c6de3e45714a22d7516155b91d12a6461dd4 (commit)
    via 383b4dcea8700cec61498769de9d52ab6d8d3b57 (commit)
    via 802fd0de0a7e270abdf7c4f93992ce73a255a025 (commit)
    via d37f89b4134e31dba725574e7f784da1abd974d4 (commit)
    via 3a2506ec5de7559e1441c95b3bbe050e6185e9b4 (commit)
    via 2a1aa1da8873901ef1bf9c13731fe2e096a319b0 (commit)
    via c59adb808c1d2d0a060880521d0e2cb712ddd378 (commit)
    via f133f2ab735950b499cbe7391583199aa3d0d077 (commit)
    via 211ec854b4a962bd554a1a28dbb83ccb59e22691 (commit)
    via cb44ab7cd4758759b3b015966d6a6bc8a10e952c (commit)
    via 020cc33eb20d31be8c7f3a61162a3ed11510190e (commit)
    via 4b6bfcf59d28fc1e5d49e50ff0f3ec30ee3148c2 (commit)
    via 31514d8010e1a0d70b8b784a0251e877c3dcaa98 (commit)
    via ad39a00cbc462192d2a28381f4892585d4f3b904 (commit)
    via 19e85b00789b683187ff4bf2913e2d86baaee915 (commit)
    via 8d1d1aa0005b3b62261693acb1e33de8ec28aa7b (commit)
    via c5c8c1281e6f37c27f51a0da4791ce7770499f5d (commit)
    via 07ec2f7663a7e269406d56ec5dc8cc70f0fa690e (commit)
    via 7f20c111754d5e641cf70d2951626709d330e7dd (commit)
    via 0a3d16bc81b89d9e532dfd56e04deafad9fd03d2 (commit)
    via ab0d81e01493c8c338f93ad95c99712fc837e82f (commit)
    via 5874ab844fbc8ac7e8956fa515054378d69f8a72 (commit)
    via b1e86a54d4bd1db2c631df2469f91aa13b7161f4 (commit)
    via d864d4e6365ef202088f07c05db5bbea87955204 (commit)
    via 0a2f6a59d6a742c1db0bc4f5d0e1367c7749e036 (commit)
    via a946e4da59c1c59707ba23396d2d267e9db64005 (commit)
    via b9574b6828186af6ef227510b7588c2a88cb98b9 (commit)
    via 675c00970218f1f41372585e90104b271ec8706a (commit)
    via b8369e21b156e7c88456598ecab8e5eb372b5515 (commit)
    via cfb4539bf5791ab808f81af75cbb9fbafb27efc5 (commit)
    via 1874b869f2f745b95e7540cfd88c626115be461a (commit)
    via 74d03342c6af2453baa2020a601540eae531d5b0 (commit)
    via 4a54ab3090e7e71adfaf90e66621d476bb592705 (commit)
    via 6e7636eb1b9771fd77f541cc9d91f2ab6ae8312d (commit)
    via 2025afcb002d344f12214b9f4324b8e729fffe47 (commit)
    via e4d418c1d71c0f8ac54a7a78d506531cc756f8b3 (commit)
    via 341b81bcb51608198a908fa9ca7a03250956a94d (commit)
    via c2baff3d172fdf2ac019af84b66afe068766b82d (commit)
    via 7cfa1edfbba241c88fb1849ebc9710dbba8589e3 (commit)
    via b43a701b3ee343dcdb73b959cc44a2c333f25937 (commit)
    via eec39bc78625b9c785eeb4d52047b41f9a79143e (commit)
    via 578ab0d571e49168c35cb8fb01e6d0d19ea7deea (commit)
    via 5684d542b87aba09a9e12859efe73c21de8209d7 (commit)
    via 35ff8caa54d370fe7baea428ab19c68d2814b13c (commit)
    via bddea577c353a3f68c0d205166fb1f32c0f7e3ca (commit)
    via 6a04cfe87a738563f6b8b8a0b8dcac4f1cba1784 (commit)
    via eca923ae27daf7c68f9ee0748d4cacac2ab45d61 (commit)
    via 4166e079b64fb273f76d9361f72d6455896a70be (commit)
    via 49a160377c208c772f92d19125f271a75bb29125 (commit)
    via b9043a3244b501a3ed22e7322c302e845d472fd6 (commit)
    via 1fd899f2909909dd9538f399839e8fc91dd780d1 (commit)
    via a4c24873ca570a3b0ccde5e44d96e4f6cce053c7 (commit)
    via 836cd338f4a9bdaa784bc96ed22f27fb341532d7 (commit)
    via d5d44625a2a523c53d7e21969e41955ca2ccb51d (commit)
    via 2114eda17acdfad870483cd348ad183af45dc546 (commit)
    via baf734f0aa8a74ff26b3639a77e04be2d341ff38 (commit)
    via a8a9b8a9441b41332ca93dd715ff2d2ed324cbf2 (commit)
    via 6b4752643fe9bdb40e24ae50d2ed8d556e6b447a (commit)
    via 4a481a477edc5cf1ee991358a793566c62b291c3 (commit)
    via 1834d78fa1d3a5abc598a226451ab309bcb379ce (commit)
    via 9bffba44aea057dfa3f504a03439384b4ca9d70d (commit)
    via 13a5603eed2a9a97874a64767e644789b86711f6 (commit)
    via 4abaca8de7b7e92685b22753bd256db59b6e5829 (commit)
    via 7d435ce5e3a230fa3af7857d57365af44a48d014 (commit)
    via 6d13151e1f9769a4620a74233ed7885589b85c4b (commit)
    via faf9c652bf55cdc5800b373f0d0717b34e96da4e (commit)
    via 4c33231807777012653531c4ddd4baafd04990b8 (commit)
    via 1946dbc1901268d1e014d597a1a93adb8a433397 (commit)
    via ca8d05a69b3ea97e7600697b46323eb3e9b7d0ba (commit)
    via 94c0409fbc07ac0db8117e8ff5093bae768b542e (commit)
    via bf396a435b2aef315d73122a73c4488c17785f6d (commit)
    via 117e245e83ab2a3c6f6f911c65cb382ee41ed9f3 (commit)
    via b2ed283613e927a47c185cc4b40ab740727fcd86 (commit)
    via bdac25db5fb51d50c20b25796cd060c02311e43f (commit)
    via abd9c6efb5ecae8c91b697e8107c646d9d1a619c (commit)
    via b79bad0f1a292720851e717e8edda12643e02156 (commit)
    via 8f4c98de0b59b333dab74888592fd2d329b0068b (commit)
    via 0a567f54ee4fb95402d21384b0b7f261133587cd (commit)
    via 9a6d9a74199786de699ecd6c4a0dc24ecabf0b34 (commit)
    via cb4521e6790127b0a59f9dd479996d27b4be11a0 (commit)
    via d88d30124cc5402e5e47db99cf53a90bc256bcdc (commit)
    via 914833f81f777ffd349f127bae79476b787e6e79 (commit)
    via 2b635c726efd7353dda3503f07055caec249e3e1 (commit)
    via 8753de5621f54459da21424819e30bb578ae05ab (commit)
    via 60371ef77930bb7a79893485a8d73ba33d0ebea8 (commit)
    via d47824b4fc5bc384b39973e073aa09d20d266b8c (commit)
    via 965c8adf07121a6b5d32b0f0a27c16a02d4598ef (commit)
    via 921f9b63eb21fdf75d1a61c67c3bd5aaf99a7e92 (commit)
    via 66cce91d10059fda7f87792cdde45b35efa83bf1 (commit)
    via 4a015a22dbd94be430c8f360b80dd8ad58cb5fff (commit)
    via d83ca68b37c662a3852acd11c17d6fdd018fca01 (commit)
    via d5e9c7d70b4e427a8325a2e644cf351488756aff (commit)
    via 16f38b47cfff0fc40d2abd7e1ec4cadee1ddb14c (commit)
    via 4843d41fa299442709ea76855cea495278e1f15e (commit)
    via 8d0f931b3fe2e9516442cb85af4ba6ff9cf41617 (commit)
    via ca19d3c18ea73c1df9aac120c86c951cbf70cc3c (commit)
    via 6ac8cef07b10b5a4f3cac9595344e805d4430492 (commit)
    via b0c7426e18eb424e593ad0c996845c2409ba7bc1 (commit)
    via 596bf55d5701ece894bb01b0a6545e8ef9de545e (commit)
    via a038b457fbcb99d39934f9cd7c19dd94f04de497 (commit)
    via 0d3cbb3301af5cca2d3e6a4afa55e16eff958f6f (commit)
    via ca2bc366ba6de47025450aa29cb2b0fb1ec1615e (commit)
    via f4aea480f1c8afb9311962521a1d36b9e1473b4d (commit)
    via 79e3f3150a5f91b9ed1f72f8810d546dd45c5fa5 (commit)
    via 9c3d3a743a31733dccccbfd949ccc6ceeddefa81 (commit)
    via 4d47560f85fe31847948822bcb97153e49c6a742 (commit)
    via cee6eeafb34ce737460d7ddc3cfd8926e74de16a (commit)
    via 1346e314c07d69e66d1d51c4e9803e210abb1a7b (commit)
    via e97a604aea3eb78dff8fac426c23c7ea791bfca3 (commit)
    via fe8399c7f4f5ad6b81ba19a5223f4921814bf833 (commit)
    via 0ec844b31dec8a79d422b58bb57c13c492e0ebb4 (commit)
    via fb1c13dd0fd8ef0622d92c68f45429c9ad372984 (commit)
    via b4a4cad37a271be39a1ddbcf4d904776e00e387e (commit)
    via d20f00de27d6805068667415df602a8f8091f87b (commit)
    via e9b293db78d10b675742096411332a844e9b5935 (commit)
    via 1b44d195ddeaac828481684c1c07d6ad8aa6fc9d (commit)
    via baeffd4978494184725a0234969dbeff66e9b0cc (commit)
    via d6769506c2cdc654f64d911db91cc3d020262d6a (commit)
    via acbd22c28de4a5bbcde4a9652b032e55e90ea134 (commit)
    via c1d3a6ceea0d81b5b5651bf8854e3878624796c5 (commit)
    via 40bf43ac7db8eb7442de2b5f8d4cca8170fa0485 (commit)
    via cfc3e812c3d3ffe73fb8710f9a0132301b336d42 (commit)
    via 8b9225df4989ed6a5c4417504767b9a4ee929df4 (commit)
    via b7bd2f78f453ac1890a10d9cdc2ba5e98f22bbe1 (commit)
    via f9f22bf24a6b3d644afa321e01a93b211ed1d954 (commit)
    via 23d1dd1a061a2e9d8e4cf6340580f68a02e6810d (commit)
    via 1c7faa660f05c0441e67315d6d748444d3c485e3 (commit)
    via fb1652872fcb6449ac4a99809fd144a481dc68dc (commit)
    via 30110128b8f3dea9bc0c2c25ad98c1902d9842d8 (commit)
    via 1a64c3e4b6b9fc8a7224c2ac1c9019ed34e1bec8 (commit)
    via 241a7700ae18ccdf42dc40f56d71a3bbb485116b (commit)
    via 85922a6468f81125fcb2edf2b738287fc35d8eb5 (commit)
    via d0ba6c946a6702da9e0c8e5656638125bccac69d (commit)
    via f49458427aa9c3994694b4f881d2e48b87ea8962 (commit)
    via 55c7ae02f0cc422169fff307e218c18decbae1ed (commit)
    via 4d8805fdfbc4bc5527fc4b833c0993cb952ff2e9 (commit)
    via b61916f07ecf2c5c79a629423e11397a7773b6e7 (commit)
    via 2674fe23f8e64bf6a6cae09e1be20407eb1955eb (commit)
    via 258a8ca67672054c429dfd86d228ef0d67824a5d (commit)
    via 785bba9acdf811c8dfefb5c76d9ee5a5393f1526 (commit)
    via 63d5f848cc41127586e0141436e0b40969498a79 (commit)
    via db3e76b55389d9257b16caefe681efe225aaad93 (commit)
    via ae8b9e0765a4389cdb3736262369309a4b80f321 (commit)
    via 826c846845eef568edbef496cb2a7df0c2d04376 (commit)
    via e9275739b9aed59cfd7c10b53916c7a256d2dfca (commit)
   from 1e0c878262b375660799d41f827e71f221eb8d73 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 8eb53f77d456c56191f65e5b375cc001f4fa18b9
Author: Remi Rampin <remirampin at gmail.com>
Date:  Wed Jan 22 18:25:54 2014 -0500

Updates persistent_archive for current master

commit c396c89a284854cd61114e297b8a4932f238b6fd
Merge: 1e0c878 818eab5
Author: Remi Rampin <remirampin at gmail.com>
Date:  Wed Jan 22 17:48:20 2014 -0500

Merge branch 'master' into 'persistent_archive'

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 contrib/NumSciPy/ArrayAccess.py          | 104 +-
 contrib/NumSciPy/ArrayConvert.py          |  40 +-
 contrib/NumSciPy/ArrayIO.py            |  62 +-
 contrib/NumSciPy/ArrayInterpolate.py        |  38 +-
 contrib/NumSciPy/ArrayOperations.py        | 208 +-
 contrib/NumSciPy/ArrayPlot.py           | 144 +-
 contrib/NumSciPy/ArrayUtilities.py         |  48 +-
 contrib/NumSciPy/DSP.py              |  62 +-
 contrib/NumSciPy/EnsembleOrdering.py        |  36 +-
 contrib/NumSciPy/Filters.py            |  56 +-
 contrib/NumSciPy/Imaging.py            |  52 +-
 contrib/NumSciPy/Matrix.py             |  14 +-
 contrib/NumSciPy/MatrixUtilities.py        |  20 +-
 contrib/NumSciPy/Stockwell.py           | 126 +-
 contrib/ParaView/PVBase.py             |  6 +-
 contrib/ParaView/init.py              |  10 +-
 contrib/ParaView/pvcell.py             |  2 +-
 contrib/SCIRun/__init__.py             | 6734 ++++++++++----------
 contrib/SCIRun/cm2viewcell.py           |  2 +-
 contrib/SCIRun/viewercell.py            |  2 +-
 contrib/SciPy/DSP.py                |  42 +-
 contrib/SciPy/Filters.py              |  56 +-
 contrib/SciPy/MatlabReader.py           |  8 +-
 contrib/SciPy/MatrixConvert.py           |  24 +-
 contrib/SciPy/MatrixInfo.py            |  4 +-
 contrib/SciPy/MatrixOperations.py         |  66 +-
 contrib/TetGenBridge/CreateTestSurf.py       |  2 +-
 contrib/TetGenBridge/__init__.py          |  10 +-
 contrib/cdat/__init__.py              | 6486 ++++++++++----------
 contrib/cdat/cdat_cell.py             |  92 +-
 contrib/cdat/quickplot.py             |  16 +-
 contrib/cdat/scripts/cdat_domain.py        |  24 +-
 contrib/cdat/scripts/gen_init.py          |  38 +-
 contrib/cdat/scripts/old_cdat_init.py       | 234 +-
 contrib/edu_utah_sci_cscheid_macet/__init__.py   |  20 +-
 contrib/edu_utah_sci_cscheid_metro/__init__.py   |  20 +-
 contrib/edu_utah_sci_cscheid_teem/__init__.py   | 196 +-
 .../edu_utah_sci_eranders_proteindatabank/PDB.py  |  34 +-
 contrib/edu_utah_sci_vgc_afront/__init__.py    |  38 +-
 contrib/itk/FeatureExtractionFilters.py      |  66 +-
 contrib/itk/GradientFilters.py           |  20 +-
 contrib/itk/ITK.py                 |  40 +-
 contrib/itk/Image.py                |  8 +-
 contrib/itk/ImageReader.py             |  44 +-
 contrib/itk/IntensityFilters.py          | 120 +-
 contrib/itk/NeighborhoodFilters.py         |  64 +-
 contrib/itk/PixelType.py              |  8 +-
 contrib/itk/SegmentationFilters.py         | 130 +-
 contrib/itk/SelectionFilters.py          |  84 +-
 contrib/itk/SmoothingFilters.py          | 190 +-
 contrib/itk/ThresholdFilters.py          |  34 +-
 contrib/itk/filter_generator.py          |  28 +-
 contrib/meshutils.py                |  20 +-
 contrib/mobile/__init__.py             |  74 +-
 contrib/pc3/__init__.py              | 178 +-
 contrib/poissonrecon.py              |  16 +-
 contrib/provenance/__init__.py           |  40 +-
 contrib/provenance2/__init__.py          |  66 +-
 contrib/sahm/SahmOutputViewer.py          |  12 +-
 contrib/sahm/SahmSpatialOutputViewer.py      |  10 +-
 contrib/sahm/init.py                | 220 +-
 contrib/sahm/utils.py               |  8 +-
 contrib/stem/init.py                | 134 +-
 contrib/titan/base_module.py            | 404 +-
 contrib/titan/init.py               |  10 +-
 contrib/titan/inspectors.py            | 460 +-
 contrib/titan/offscreen.py             | 120 +-
 contrib/titan/tf_widget.py             | 1148 ++--
 contrib/titan/vtkcell.py              | 2186 ++++----
 contrib/titan/vtkhandler.py            | 578 +-
 contrib/titan/vtkviewcell.py            |  2 +-
 contrib/trimesh2.py                |  24 +-
 contrib/vtksnl/base_module.py           | 404 +-
 contrib/vtksnl/init.py               |  10 +-
 contrib/vtksnl/inspectors.py            | 460 +-
 contrib/vtksnl/offscreen.py            | 122 +-
 contrib/vtksnl/tf_widget.py            | 1148 ++--
 contrib/vtksnl/vtkcell.py             | 2186 ++++----
 contrib/vtksnl/vtkhandler.py            | 580 +-
 contrib/vtksnl/vtkviewcell.py           |  2 +-
 dist/common/splash/splash.svg           |  2 +-
 dist/mac/Input/LICENSE               |  2 +-
 dist/mac/Input/README               |  59 +-
 dist/mac/fix_itk_libraries.py           |  2 +-
 dist/mac/fix_qtplugin_libs.py           |  2 +-
 dist/mac/make_app                 |  2 +-
 dist/mac/setup.py                 |  4 +-
 dist/source/make-vistrails-src-release.py     |  4 +-
 dist/ubuntu/create_debian_pkg.sh          |  2 +-
 dist/windows/Input/download_usersguide.py     |  2 +-
 dist/windows/Input/license.txt           |  2 +-
 dist/windows/Input/releaseNotes.txt        |  58 +-
 dist/windows/Input/runvistrails.py         |  2 +-
 dist/windows/Input/startup.py           |  2 +-
 dist/windows/custom/vistrails-gdal.iss       |  4 +-
 dist/windows/custom/vistrailsx64-gdal.iss     |  4 +-
 dist/windows/vistrails.iss             |  4 +-
 dist/windows/vistrailsx64.iss           |  4 +-
 doc/usersguide/Makefile              |  2 +-
 doc/usersguide/_static/mystyle.css         |  6 +-
 doc/usersguide/analogies.rst            |  2 +-
 doc/usersguide/api_documentation.rst        | 118 +
 doc/usersguide/batch.rst              |  2 +-
 doc/usersguide/conf.py               |  4 +-
 doc/usersguide/controlflow.rst           |  69 +-
 doc/usersguide/controlflowdev.rst         |  8 +-
 doc/usersguide/creating.rst            |  2 +-
 doc/usersguide/developer.rst            |  1 +
 doc/usersguide/example.rst             |  4 +-
 doc/usersguide/example_itk.rst           |  2 +-
 doc/usersguide/example_webservices.rst       |  27 +-
 doc/usersguide/figures/controlflow/If_Example.png | Bin 0 -> 31828 bytes
 .../figures/example_webservices/modules_list.png  | Bin 51686 -> 13679 bytes
 .../figures/example_webservices/pythonsource.png  | Bin 83521 -> 0 bytes
 .../example_webservices/version_tree_modules.png  | Bin 30732 -> 0 bytes
 .../figures/example_webservices/ws_preferences.png | Bin 188786 -> 0 bytes
 .../figures/packages/CustomColorShape1.png     | Bin 24759 -> 0 bytes
 .../figures/packages/CustomColorShape2.png     | Bin 37161 -> 0 bytes
 .../figures/packages/CustomColorShape3.png     | Bin 21399 -> 0 bytes
 .../figures/packages/after_enabled_package.png   | Bin 76559 -> 0 bytes
 .../figures/packages/custom_documentation.png   | Bin 0 -> 33260 bytes
 doc/usersguide/figures/packages/fancy_module1.png | Bin 0 -> 2787 bytes
 doc/usersguide/figures/packages/fancy_module2.png | Bin 0 -> 3787 bytes
 doc/usersguide/figures/packages/fancy_module3.png | Bin 0 -> 3862 bytes
 doc/usersguide/figures/packages/fancy_ports.png  | Bin 0 -> 3479 bytes
 .../figures/parameter_exploration/fig6_1.png    | Bin 130189 -> 0 bytes
 .../figures/parameter_exploration/fig6_2.png    | Bin 53801 -> 0 bytes
 .../figures/parameter_exploration/fig6_4.png    | Bin 28751 -> 0 bytes
 .../figures/parameter_exploration/fig6_5.png    | Bin 28233 -> 0 bytes
 doc/usersguide/figures/querying/query4.png     | Bin 8323 -> 0 bytes
 .../spreadsheet/spreadsheet_cell_control.png    | Bin 192558 -> 0 bytes
 .../spreadsheet/spreadsheet_editing_mode.png    | Bin 233535 -> 0 bytes
 .../spreadsheet/spreadsheet_editing_mode_move.png | Bin 254908 -> 0 bytes
 doc/usersguide/figures/tabledata/pipeline.png   | Bin 0 -> 18432 bytes
 doc/usersguide/figures/tabledata/results.png    | Bin 0 -> 121460 bytes
 doc/usersguide/figures/version_tree/collapsed.png | Bin 109626 -> 0 bytes
 .../figures/version_tree/creating_versions.png   | Bin 153710 -> 0 bytes
 doc/usersguide/figures/version_tree/expanded.png  | Bin 117253 -> 0 bytes
 doc/usersguide/getting_started.rst         |  14 +-
 doc/usersguide/groups.rst             |  2 +-
 doc/usersguide/intro.rst              |  2 +-
 doc/usersguide/log.rst               |  2 +-
 doc/usersguide/merging.rst             |  2 +-
 doc/usersguide/packages.rst            | 1141 ++--
 doc/usersguide/parameter_exploration.rst      |  11 +-
 doc/usersguide/persistence.rst           |  2 +-
 doc/usersguide/preface.rst             |  2 +-
 doc/usersguide/provenance.rst           |  2 +-
 doc/usersguide/pythoncalc.rst           | 287 +-
 doc/usersguide/pythoncalc_file1.rst        |  22 +
 doc/usersguide/querying.rst            |  8 -
 doc/usersguide/tabledata.rst            |  60 +
 doc/usersguide/vistrails_server.rst        |  2 +-
 doc/usersguide/vtl/bikes.vtl            |  1 +
 doc/usersguide/vtl/gcd.vtl             |  1 +
 examples/bikes.vt                 | Bin 0 -> 5546 bytes
 examples/gcd.vt                  | Bin 0 -> 12470 bytes
 examples/gcd.xml                  | 1785 ------
 examples/primes.vt                 | Bin 0 -> 19976 bytes
 examples/primes.xml                | 2357 -------
 examples/triangle_area.vt             | Bin 46215 -> 71991 bytes
 extensions/http/config.php.sample         |  2 +-
 extensions/http/get_db_vistrail_list.php      |  2 +-
 extensions/http/get_vt_xml.php           |  2 +-
 extensions/http/get_wf_pdf.php           |  2 +-
 extensions/http/get_wf_xml.php           |  2 +-
 extensions/http/run_vistrails.php         |  2 +-
 extensions/latex/crowdlabs.sty           |  2 +-
 extensions/latex/example.tex            |  2 +-
 extensions/latex/head.tex             |  2 +-
 extensions/latex/includecrowdlabs.py        |  2 +-
 extensions/latex/includevistrail.py        |  2 +-
 extensions/latex/vistrails.sty           |  2 +-
 extensions/mediawiki/download.php         |  2 +-
 extensions/mediawiki/functions.php         |  2 +-
 extensions/mediawiki/vistrailsExtension.php    |  2 +-
 scripts/build_usersguide.py            |  12 +-
 scripts/convert_files/convert_files.sh       |  2 +-
 scripts/convert_files/fix_file.py         |  2 +-
 scripts/create_release_wiki_table.py        |  18 +-
 scripts/create_server_media_dir_structure.py    |  2 +-
 scripts/db_utils.py                |  2 +-
 scripts/delete_from_db.py             |  2 +-
 scripts/diff_package.py              |  2 +-
 scripts/extract.py                 |  2 +-
 scripts/force_start_vistrails.py          |  2 +-
 scripts/force_start_vistrails_nonohup.py      |  2 +-
 scripts/gen_vtk_examples/check_diffs.py      |  2 +-
 scripts/gen_vtk_examples/colors.py         |  2 +-
 scripts/gen_vtk_examples/convert_to_vt.py     |  2 +-
 scripts/gen_vtk_examples/copy_vtk_examples.py   |  2 +-
 scripts/gen_vtk_examples/gen_vtk_examples.py    |  2 +-
 scripts/gen_vtk_examples/get_vtk_examples.py    |  2 +-
 scripts/gen_vtk_examples/vtk_imposter.py      |  2 +-
 scripts/gen_vtk_examples/vtk_to_vt.py       |  2 +-
 scripts/generate_pkg_doc.py            | 145 +
 scripts/mac_update_bin.sh             |  2 +-
 scripts/merge_vistrails.py             |  2 +-
 scripts/module_appearance/main.py         |  2 +-
 scripts/module_appearance/module_appearance.py   |  2 +-
 scripts/opm/opm2dot.py               |  2 +-
 scripts/release_notes.py              | 134 +-
 scripts/restart-vistrails-server.sh        |  2 +-
 scripts/retarget_mpl_libs.sh            |  2 +-
 scripts/run_vistrails_batch_xvfb.sh        |  2 +-
 scripts/sql_delete.py               |  2 +-
 scripts/sql_to_xml.py               |  2 +-
 scripts/start_vistrails.sh             |  2 +-
 scripts/start_vistrails_xvfb.sh          |  2 +-
 scripts/system_info.py               |  2 +-
 scripts/unzip_vistrail.sh             |  2 +-
 scripts/update_copyright_year.py          |  10 +-
 scripts/update_db.py                |  2 +-
 scripts/update_email_contact.py          |  2 +-
 scripts/update_hash.py               |  30 +
 scripts/update_to_mod_bsd_license.py        |  2 +-
 scripts/update_vistrails_command.py        |  2 +-
 scripts/watch_vistrail_servers.py         |  2 +-
 scripts/win_update_bin.sh             |  2 +-
 vistrails/__init__.py               |  2 +-
 vistrails/api/__init__.py             |  10 +-
 vistrails/core/__init__.py             |  2 +-
 vistrails/core/analogy/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/core/analogy/eigen.py          |  2 +-
 vistrails/core/analogy/pipeline_utils.py      |  2 +-
 vistrails/core/application.py           |  41 +-
 vistrails/core/bundles/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/core/bundles/installbundle.py      |  2 +-
 vistrails/core/bundles/pyimport.py         |  2 +-
 vistrails/core/cache/__init__.py          |  2 +-
 vistrails/core/cache/hasher.py           |  21 +-
 vistrails/core/cache/utils.py           |  2 +-
 vistrails/core/collection/__init__.py       |  5 +-
 vistrails/core/collection/entity.py        |  2 +-
 vistrails/core/collection/mashup.py        |  2 +-
 vistrails/core/collection/parameter_exploration.py |  2 +-
 vistrails/core/collection/schema.sql        |  2 +-
 vistrails/core/collection/search.py        |  2 +-
 vistrails/core/collection/thumbnail.py       |  2 +-
 vistrails/core/collection/vistrail.py       |  2 +-
 vistrails/core/collection/workflow.py       |  2 +-
 vistrails/core/collection/workflow_exec.py     |  2 +-
 vistrails/core/command_line.py           |  2 +-
 vistrails/core/common.py              |  3 +-
 vistrails/core/configuration.py          |  16 +-
 vistrails/core/console_mode.py           |  37 +-
 vistrails/core/data_structures/__init__.py     |  2 +-
 vistrails/core/data_structures/bijectivedict.py  |  16 +-
 vistrails/core/data_structures/graph.py      |  2 +-
 vistrails/core/data_structures/point.py      |  2 +-
 vistrails/core/data_structures/queue.py      |  2 +-
 vistrails/core/data_structures/rect.py       |  2 +-
 vistrails/core/data_structures/stack.py      |  2 +-
 vistrails/core/db/__init__.py           |  2 +-
 vistrails/core/db/action.py            |  2 +-
 vistrails/core/db/io.py              |  2 +-
 vistrails/core/db/locator.py            |  23 +-
 vistrails/core/debug.py              | 215 +-
 vistrails/core/external_connection.py       |  69 +-
 vistrails/core/inspector.py            |  2 +-
 vistrails/core/interpreter/__init__.py       |  2 +-
 vistrails/core/interpreter/base.py         |  4 +-
 vistrails/core/interpreter/cached.py        | 461 +-
 vistrails/core/interpreter/default.py       |  2 +-
 vistrails/core/interpreter/job.py         | 633 ++
 vistrails/core/interpreter/noncached.py      |  2 +-
 vistrails/core/interpreter/utils.py        |  10 +-
 vistrails/core/keychain.py             |  2 +-
 vistrails/core/layout/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/core/layout/tree_layout.py        |  2 +-
 vistrails/core/layout/version_tree_layout.py    |  2 +-
 vistrails/core/layout/workflow_layout.py      |  2 +-
 vistrails/core/log/__init__.py           |  2 +-
 vistrails/core/log/controller.py          | 502 +-
 vistrails/core/log/group_exec.py          |  2 +-
 vistrails/core/log/log.py             |  14 +-
 vistrails/core/log/loop_exec.py          |  64 +-
 vistrails/core/log/machine.py           |  2 +-
 vistrails/core/log/module_exec.py         |  2 +-
 vistrails/core/log/opm_graph.py          |  2 +-
 vistrails/core/log/prov_document.py        |  2 +-
 vistrails/core/log/workflow_exec.py        |  15 +-
 vistrails/core/mashup/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/core/mashup/alias.py           |  2 +-
 vistrails/core/mashup/component.py         |  2 +-
 vistrails/core/mashup/controller.py        |  2 +-
 vistrails/core/mashup/mashup.py          |  2 +-
 vistrails/core/mashup/mashup_trail.py       |  2 +-
 vistrails/core/modules/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/core/modules/abstraction.py       |  12 +-
 vistrails/core/modules/basic_modules.py      | 696 +--
 vistrails/core/modules/config.py          | 536 ++
 vistrails/core/modules/constant_configuration.py  |  2 +-
 vistrails/core/modules/module_configure.py     |  2 +-
 vistrails/core/modules/module_descriptor.py    |  43 +-
 vistrails/core/modules/module_registry.py     | 562 +-
 vistrails/core/modules/module_utils.py       |  42 +-
 vistrails/core/modules/package.py         |  21 +-
 vistrails/core/modules/paramexplore.py       |  4 +-
 vistrails/core/modules/python_source_configure.py |  2 +-
 vistrails/core/modules/query_configuration.py   |  2 +-
 vistrails/core/modules/source_configure.py     |  2 +-
 vistrails/core/modules/sub_module.py        | 254 +-
 vistrails/core/modules/tuple_configuration.py   |  2 +-
 vistrails/core/modules/utils.py          |  19 +-
 vistrails/core/modules/vistrails_module.py     | 587 ++-
 vistrails/core/packagemanager.py          |  37 +-
 vistrails/core/packagerepository.py        |  2 +-
 vistrails/core/param_explore.py          |  2 +-
 vistrails/core/paramexplore/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/core/paramexplore/function.py      |  2 +-
 vistrails/core/paramexplore/param.py        |  2 +-
 vistrails/core/paramexplore/paramexplore.py    |  2 +-
 vistrails/core/publishing/__init__.py       |  2 +-
 vistrails/core/publishing/parse_latex.py      |  2 +-
 vistrails/core/query/__init__.py          |  2 +-
 vistrails/core/query/combined.py          |  2 +-
 vistrails/core/query/multiple.py          |  2 +-
 vistrails/core/query/version.py          |  2 +-
 vistrails/core/query/visual.py           |  2 +-
 vistrails/core/recent_vistrails.py         |  2 +-
 vistrails/core/repository/__init__.py       |  2 +-
 vistrails/core/repository/poster/__init__.py    |  2 +-
 vistrails/core/repository/poster/encode.py     |  2 +-
 vistrails/core/repository/poster/streaminghttp.py |  2 +-
 vistrails/core/requirements.py           |  11 +-
 vistrails/core/startup.py             |  8 +-
 vistrails/core/system/__init__.py         |  13 +-
 vistrails/core/system/linux.py           |  8 +-
 vistrails/core/system/mac_site.py         |  15 +-
 vistrails/core/system/osx.py            |  2 +-
 vistrails/core/system/unix.py           |  2 +-
 vistrails/core/system/windows.py          |  2 +-
 vistrails/core/theme.py              |  2 +-
 vistrails/core/thumbnails.py            |  20 +-
 vistrails/core/upgradeworkflow.py         |  2 +-
 vistrails/core/utils/__init__.py          | 143 +-
 vistrails/core/utils/color.py           |  2 +-
 vistrails/core/utils/enum.py            |  2 +-
 vistrails/core/utils/expression.py         |  2 +-
 vistrails/core/utils/gcutils.py          |  2 +-
 vistrails/core/utils/lockmethod.py         |  99 -
 vistrails/core/utils/timemethod.py         |  2 +-
 vistrails/core/utils/tracemethod.py        |  2 +-
 vistrails/core/utils/uxml.py            |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/__init__.py        |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/abstraction.py       |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/action.py         |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/action_annotation.py    |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/annotation.py       |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/connection.py       |  4 +-
 vistrails/core/vistrail/controller.py       | 178 +-
 vistrails/core/vistrail/group.py          |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/location.py        |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/module.py         |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/module_function.py     |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/module_param.py      |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/operation.py        |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/pipeline.py        |  28 +-
 vistrails/core/vistrail/plugin_data.py       |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/port.py          |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/port_spec.py        |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/port_spec_item.py     |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/tag.py           |  2 +-
 vistrails/core/vistrail/vistrail.py        |  10 +-
 vistrails/core/vistrail/vistrailvariable.py    |  2 +-
 vistrails/db/__init__.py              |  2 +-
 vistrails/db/bin/__init__.py            |  2 +-
 vistrails/db/bin/auto_gen_objects.py        |  2 +-
 vistrails/db/bin/generate.py            |  4 +-
 vistrails/db/bin/parser.py             |  2 +-
 vistrails/db/bin/sql_gen_objects.py        |  2 +-
 vistrails/db/bin/templates/domain.py.mako     |  2 +-
 vistrails/db/bin/templates/sql.py.mako       |  2 +-
 vistrails/db/bin/templates/sql_delete.sql.mako   |  2 +-
 vistrails/db/bin/templates/sql_schema.sql.mako   |  2 +-
 vistrails/db/bin/templates/xml.py.mako       |  2 +-
 vistrails/db/bin/templates/xml_schema.xsd.mako   |  2 +-
 vistrails/db/bin/xml_gen_objects.py        |  2 +-
 vistrails/db/domain/__init__.py          |  3 +-
 vistrails/db/persistence/__init__.py        |  3 +-
 vistrails/db/services/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/db/services/abstraction.py        |  2 +-
 vistrails/db/services/action.py          |  2 +-
 vistrails/db/services/action_chain.py       |  2 +-
 vistrails/db/services/io.py            |  30 +-
 vistrails/db/services/locator.py          |  12 +-
 vistrails/db/services/log.py            |  2 +-
 vistrails/db/services/opm.py            |  2 +-
 vistrails/db/services/prov.py           |  2 +-
 vistrails/db/services/query.py           |  2 +-
 vistrails/db/services/registry.py         |  2 +-
 vistrails/db/services/vistrail.py         |  2 +-
 vistrails/db/services/workflow.py         |  2 +-
 vistrails/db/specs/all.xml             | 112 +-
 vistrails/db/tests/__init__.py           |  2 +-
 vistrails/db/tests/setup_db_tables.py       |  2 +-
 vistrails/db/tests/sql_to_xml.py          |  2 +-
 vistrails/db/tests/xml_to_sql.py          |  2 +-
 vistrails/db/versions/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_0/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_0/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_0/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_0/persistence/xml/io.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_0/specs/action.xml   |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/specs/addConnection.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_0/specs/addModule.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/specs/addModulePort.xml   |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/specs/changeAnnotation.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/specs/changeParameter.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/specs/deleteAnnotation.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/specs/deleteConnection.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/specs/deleteFunction.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/specs/deleteModule.xml   |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_0/specs/deleteModulePort.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_0/specs/moveModule.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_0/specs/tag.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_0/specs/vistrail.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_1/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_1/domain/__init__.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_1/specs/action.xml   |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/specs/addConnection.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_1/specs/addModule.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/specs/addModulePort.xml   |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/specs/changeAnnotation.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/specs/changeParameter.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/specs/deleteAnnotation.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/specs/deleteConnection.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/specs/deleteFunction.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/specs/deleteModule.xml   |  2 +-
 .../db/versions/v0_3_1/specs/deleteModulePort.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_1/specs/moveModule.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_1/specs/tag.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_1/specs/vistrail.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_1/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_3_1/translate/v0_3_0.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/persistence/xml/io.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_5_0/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/schemas/xml/log.xsd  |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 .../db/versions/v0_5_0/schemas/xml/workflow.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/action.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/add.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/annotation.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/change.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/connection.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/delete.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/execRec.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/function.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/location.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/log.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/machine.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/macro.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/module.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/other.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/parameter.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/port.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/portSpec.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/session.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/tag.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/vistrail.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/wfExec.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/specs/workflow.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_5_0/translate/v0_3_1.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/persistence/xml/io.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_6_0/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/abstraction.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/specs/abstractionRef.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/action.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/add.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/annotation.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/change.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/connection.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/delete.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/function.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/location.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/log.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/machine.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/module.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/module_exec.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/other.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/parameter.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/port.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/portSpec.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/tag.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/vistrail.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/specs/workflow.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_6_0/specs/workflow_exec.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/translate/v0_3_1.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_6_0/translate/v0_5_0.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/domain/abstraction.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/persistence/xml/io.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_7_0/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/abstraction.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/specs/abstractionRef.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/action.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/add.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/annotation.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/change.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/connection.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/delete.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/function.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/location.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/log.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/machine.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/module.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/module_exec.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/other.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/parameter.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/port.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/portSpec.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/tag.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/vistrail.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/specs/workflow.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_7_0/specs/workflow_exec.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_7_0/translate/v0_6_0.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/domain/abstraction.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_8_0/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/abstraction.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/specs/abstractionRef.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/action.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/add.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/annotation.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/change.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/connection.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/delete.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/function.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/location.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/log.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/machine.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/module.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/module_exec.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/other.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/parameter.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/port.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/portSpec.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/tag.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/vistrail.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/specs/workflow.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_0/specs/workflow_exec.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_0/translate/v0_7_0.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/domain/__init__.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_1/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_1/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_8_1/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_1/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/abstraction.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_1/specs/abstractionRef.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/action.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/add.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/annotation.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/change.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/connection.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/delete.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/function.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/location.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/log.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/machine.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/module.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/module_exec.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/other.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/parameter.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/port.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/portSpec.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/tag.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/vistrail.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/specs/workflow.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_8_1/specs/workflow_exec.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_8_1/translate/v0_8_0.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/domain/abstraction.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/domain/log.py     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_9_0/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/abstraction.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/specs/abstractionRef.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/action.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/add.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/annotation.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/change.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/connection.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/delete.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/function.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/location.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/log.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/machine.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/module.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/module_exec.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/other.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/parameter.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/port.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/portSpec.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/tag.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/vistrail.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/specs/workflow.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_0/specs/workflow_exec.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_0/translate/v0_8_1.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/domain/abstraction.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/domain/log.py     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_9_1/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/schemas/xml/vtlink.xsd   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/abstraction.xml |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/specs/abstractionRef.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/action.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/add.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/annotation.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/change.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/connection.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/delete.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/function.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/group.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/location.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/log.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/machine.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/module.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/module_exec.xml |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/other.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/parameter.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/port.xml    |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/portSpec.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/tag.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/vistrail.xml  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/specs/workflow.xml  |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_1/specs/workflow_exec.xml   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_1/translate/v0_9_0.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_2/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_2/domain/__init__.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_2/persistence/__init__.py   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_2/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_2/translate/v0_9_1.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/domain/abstraction.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/domain/log.py     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_3/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_3/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_3/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_3/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_3/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_3/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_3/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_3/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_9_3/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_3/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/specs/all.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/translate/v0_9_1.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/translate/v0_9_2.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_3/translate/v0_9_4.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/domain/log.py     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_4/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_4/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_4/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_4/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_4/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_4/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_4/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_4/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_9_4/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_4/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/specs/all.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/translate/v0_9_3.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_4/translate/v0_9_5.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/domain/log.py     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/domain/registry.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_5/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_5/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_5/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_5/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_5/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_5/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_5/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_5/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v0_9_5/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v0_9_5/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/specs/all.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/translate/v0_9_4.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v0_9_5/translate/v1_0_0.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/domain/log.py     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/domain/registry.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_0/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_0/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_0/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_0/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_0/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_0/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_0/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_0/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v1_0_0/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_0/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/specs/all.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/translate/v0_9_5.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_0/translate/v1_0_1.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/domain/log.py     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/domain/registry.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v1_0_1/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_1/schemas/xml/vtlink.xsd   |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/specs/all.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/translate/v1_0_0.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_1/translate/v1_0_2.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/domain/auto_gen.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/domain/log.py     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/domain/registry.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/persistence/sql/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/persistence/xml/auto_gen.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/schemas/sql/vistrails.sql  |  2 +-
 .../versions/v1_0_2/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/schemas/xml/log.xsd  |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/schemas/xml/vtlink.xsd   |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_2/schemas/xml/workflow.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/specs/all.xml     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/translate/v1_0_1.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_2/translate/v1_0_3.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/domain/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/domain/auto_gen.py  | 894 ++-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/domain/id_scope.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/domain/log.py     |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/domain/registry.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/domain/vistrail.py  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/domain/workflow.py  |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_3/persistence/__init__.py   |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_3/persistence/sql/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_3/persistence/sql/auto_gen.py | 384 +-
 .../db/versions/v1_0_3/persistence/sql/sql_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_3/persistence/xml/__init__.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_3/persistence/xml/auto_gen.py | 275 +-
 .../db/versions/v1_0_3/persistence/xml/xml_dao.py |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_3/schemas/sql/vistrails.sql  |  21 +-
 .../versions/v1_0_3/schemas/sql/vistrails_drop.sql |  4 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/schemas/xml/log.xsd  |  28 +-
 .../db/versions/v1_0_3/schemas/xml/vistrail.xsd  |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_3/schemas/xml/vtlink.xsd   |  2 +-
 .../db/versions/v1_0_3/schemas/xml/workflow.xsd  |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/specs/all.xml     | 112 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/translate/__init__.py |  2 +-
 vistrails/db/versions/v1_0_3/translate/v1_0_2.py  |  2 +-
 vistrails/gui/__init__.py             |  2 +-
 vistrails/gui/application.py            | 254 +-
 vistrails/gui/application_server.py        |  54 +-
 vistrails/gui/base_view.py             |  2 +-
 vistrails/gui/bundles/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/gui/bundles/installbundle.py       |  4 +-
 vistrails/gui/bundles/linux_debian_install.py   |  2 +-
 vistrails/gui/bundles/linux_fedora_install.py   |  2 +-
 vistrails/gui/bundles/utils.py           |  21 +-
 vistrails/gui/collection/__init__.py        |  2 +-
 vistrails/gui/collection/explorer.py        |  2 +-
 vistrails/gui/collection/vis_log.py        |  18 +-
 vistrails/gui/collection/workspace.py       | 171 +-
 vistrails/gui/common_widgets.py          |  2 +-
 vistrails/gui/configuration.py           |  5 +-
 vistrails/gui/controlflow_assist.py        |  14 +-
 vistrails/gui/debug.py               | 151 +-
 vistrails/gui/debugger.py             |  4 +-
 vistrails/gui/extras/__init__.py          |  2 +-
 vistrails/gui/extras/core/__init__.py       |  2 +-
 vistrails/gui/extras/core/db/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/gui/extras/core/db/locator.py      |  4 +-
 vistrails/gui/graphics_view.py           |  4 +-
 vistrails/gui/job_monitor.py            | 538 +-
 vistrails/gui/mashups/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/gui/mashups/alias_inspector.py      |  12 +-
 vistrails/gui/mashups/alias_list.py        |  2 +-
 vistrails/gui/mashups/alias_parameter_view.py   |  2 +-
 vistrails/gui/mashups/controller.py        |  2 +-
 vistrails/gui/mashups/mashup_app.py        |  11 +-
 vistrails/gui/mashups/mashup_view.py        |  16 +-
 vistrails/gui/mashups/mashups_inspector.py     |  2 +-
 vistrails/gui/mashups/mashups_manager.py      |  2 +-
 vistrails/gui/mashups/mashups_widgets.py      |  4 +-
 vistrails/gui/merge_gui.py             |  2 +-
 vistrails/gui/module_annotation.py         |  2 +-
 vistrails/gui/module_configuration.py       |  2 +-
 vistrails/gui/module_documentation.py       |  12 +-
 vistrails/gui/module_info.py            |  15 +-
 vistrails/gui/module_palette.py          |  4 +-
 vistrails/gui/modules/__init__.py         |  31 +-
 vistrails/gui/modules/constant_configuration.py  | 610 +--
 vistrails/gui/modules/module_configure.py     |  2 +-
 vistrails/gui/modules/paramexplore.py       |  24 +-
 vistrails/gui/modules/python_source_configure.py  |  2 +-
 vistrails/gui/modules/query_configuration.py    |  2 +-
 vistrails/gui/modules/resources/__init__.py    |  2 +-
 vistrails/gui/modules/resources/colorconfig_rc.py |  2 +-
 vistrails/gui/modules/source_configure.py     |  6 +-
 vistrails/gui/modules/string_configure.py     |  2 +-
 vistrails/gui/modules/tuple_configuration.py    |  4 +-
 vistrails/gui/modules/utils.py           |  93 +
 vistrails/gui/open_db_window.py          |  15 +-
 vistrails/gui/paramexplore/__init__.py       |  2 +-
 vistrails/gui/paramexplore/param_view.py      |  13 +-
 vistrails/gui/paramexplore/pe_inspector.py     |  2 +-
 vistrails/gui/paramexplore/pe_pipeline.py     |  2 +-
 vistrails/gui/paramexplore/pe_tab.py        |  2 +-
 vistrails/gui/paramexplore/pe_table.py       |  2 +-
 vistrails/gui/paramexplore/pe_view.py       |  4 +-
 vistrails/gui/paramexplore/virtual_cell.py     |  98 +-
 vistrails/gui/pipeline_view.py           | 146 +-
 vistrails/gui/pipeline_view_select.py       |  2 +-
 vistrails/gui/port_documentation.py        |  4 +-
 vistrails/gui/ports_pane.py            |  24 +-
 vistrails/gui/preferences.py            |  51 +-
 vistrails/gui/publishing.py            |  22 +-
 vistrails/gui/qt.py                |  38 +-
 vistrails/gui/query_view.py            |  6 +-
 vistrails/gui/repository.py            |  8 +-
 vistrails/gui/requirements.py           |  2 +-
 vistrails/gui/resources/__init__.py        |  2 +-
 vistrails/gui/resources/macroicons_rc.py      |  2 +-
 vistrails/gui/shell.py               |  3 +-
 vistrails/gui/theme.py               |  13 +-
 vistrails/gui/utils.py               |  2 +-
 vistrails/gui/variable_dropbox.py         |  4 +-
 vistrails/gui/version_prop.py           |  2 +-
 vistrails/gui/version_view.py           |  4 +-
 vistrails/gui/view_manager.py           |  20 +-
 vistrails/gui/vis_diff.py             |  2 +-
 vistrails/gui/vistrail_controller.py        | 138 +-
 vistrails/gui/vistrail_variables.py        |  2 +-
 vistrails/gui/vistrail_view.py           |  40 +-
 vistrails/gui/vistrails_palette.py         |  2 +-
 vistrails/gui/vistrails_window.py         | 385 +-
 vistrails/index/__core.py             |  2 +-
 vistrails/index/__init__.py            |  2 +-
 vistrails/index/indexworkflow.py          |  2 +-
 vistrails/index/spec_io.py             |  2 +-
 vistrails/index/vistrailanalyzer.py        |  2 +-
 vistrails/packages/CLTools/__init__.py       |  2 +-
 vistrails/packages/CLTools/init.py         |  34 +-
 vistrails/packages/CLTools/wizard.py        |  2 +-
 vistrails/packages/HTTP/__init__.py        |  2 +-
 vistrails/packages/HTTP/init.py          |  44 +-
 vistrails/packages/ImageMagick/__init__.py     |  2 +-
 vistrails/packages/ImageMagick/init.py       |  95 +-
 vistrails/packages/JobSubmission/init.py      |  34 +-
 vistrails/packages/JobSubmission/machine.py    |  6 +-
 vistrails/packages/SUDSWebServices/__init__.py   |  2 +-
 vistrails/packages/SUDSWebServices/init.py     |  70 +-
 vistrails/packages/__init__.py           |  2 +-
 vistrails/packages/analytics/__init__.py      |  2 +-
 vistrails/packages/analytics/init.py        |  22 +-
 vistrails/packages/controlflow/__init__.py     |  2 +-
 vistrails/packages/controlflow/conditional.py   |  30 +-
 vistrails/packages/controlflow/fold.py       | 106 +-
 vistrails/packages/controlflow/init.py       |  18 +-
 vistrails/packages/controlflow/looping.py     | 189 +-
 vistrails/packages/controlflow/order.py      |  8 +-
 vistrails/packages/controlflow/products.py     |  30 +-
 vistrails/packages/controlflow/utils.py      |  2 +-
 vistrails/packages/dialogs/__init__.py       |  2 +-
 vistrails/packages/dialogs/init.py         |  18 +-
 vistrails/packages/matplotlib/artists.py      | 2843 +++++----
 .../packages/matplotlib/artists_template.py.mako  |  50 +-
 vistrails/packages/matplotlib/bases.py       |  32 +-
 vistrails/packages/matplotlib/figure_cell.py    |  4 +-
 vistrails/packages/matplotlib/mixins.py      |  10 +-
 vistrails/packages/matplotlib/mpl_artists.xml   |  37 +-
 vistrails/packages/matplotlib/mpl_artists_diff.xml |  97 +-
 vistrails/packages/matplotlib/mpl_plots.xml    | 190 +-
 vistrails/packages/matplotlib/mpl_plots_diff.xml  | 194 +-
 vistrails/packages/matplotlib/mpl_plots_raw.xml  | 208 +-
 vistrails/packages/matplotlib/parse.py       |  20 +-
 vistrails/packages/matplotlib/plots.py       | 2333 ++++----
 .../packages/matplotlib/plots_template.py.mako   |  28 +-
 vistrails/packages/matplotlib/specs.py       |  3 +-
 vistrails/packages/matplotlib/update.py      |  2 +-
 vistrails/packages/parallelflow/map.py       | 111 +-
 vistrails/packages/persistence/__init__.py     |  2 +-
 vistrails/packages/persistence/compute_hash.py   |  2 +-
 vistrails/packages/persistence/db_utils.py     |  2 +-
 vistrails/packages/persistence/find_files.py    |  2 +-
 vistrails/packages/persistence/find_workflows.py  |  2 +-
 vistrails/packages/persistence/identifiers.py   |  7 +-
 vistrails/packages/persistence/init.py       | 180 +-
 vistrails/packages/persistence/repo.py       |  2 +-
 vistrails/packages/persistence/schema.sql     |  2 +-
 vistrails/packages/persistence/widgets.py     |  2 +-
 vistrails/packages/persistence_exp/__init__.py   |  47 -
 vistrails/packages/persistence_exp/init.py     |  71 -
 vistrails/packages/persistent_archive/cache.py   |  23 +-
 vistrails/packages/persistent_archive/common.py  |  15 +-
 .../packages/persistent_archive/persistedinput.py |  37 +-
 .../packages/persistent_archive/persistedoutput.py |  29 +-
 .../packages/persistent_archive/queriedinput.py  |  33 +-
 vistrails/packages/persistent_archive/queries.py  |  39 +-
 vistrails/packages/pipelineEdit/__init__.py    |  2 +-
 vistrails/packages/pipelineEdit/init.py      |  2 +-
 vistrails/packages/pythonCalc/__init__.py     |  4 +-
 vistrails/packages/pythonCalc/init.py       |  76 +-
 vistrails/packages/pythonCalcQt/__init__.py    |  2 +-
 vistrails/packages/pythonCalcQt/init.py      |  2 +-
 vistrails/packages/qgis/__init__.py        |  2 +-
 vistrails/packages/qgis/init.py          |  22 +-
 vistrails/packages/rpy/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/packages/rpy/init.py           |  64 +-
 vistrails/packages/rpy/widgets.py         |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/__init__.py     |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/analogy_api.py   |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/basic_widgets.py  |  28 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/cell_rc.py     |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/celltoolbar_rc.py  |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/identifiers.py   |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/init.py       |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/spreadsheet_base.py |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/spreadsheet_cell.py |  2 +-
 .../packages/spreadsheet/spreadsheet_config.py   |  2 +-
 .../packages/spreadsheet/spreadsheet_controller.py |  2 +-
 .../packages/spreadsheet/spreadsheet_event.py   |  2 +-
 .../packages/spreadsheet/spreadsheet_execute.py  |  2 +-
 .../packages/spreadsheet/spreadsheet_helpers.py  |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/spreadsheet_rc.py  |  2 +-
 .../packages/spreadsheet/spreadsheet_registry.py  |  2 +-
 .../packages/spreadsheet/spreadsheet_sheet.py   |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/spreadsheet_tab.py |  2 +-
 .../spreadsheet/spreadsheet_tabcontroller.py    |  2 +-
 .../packages/spreadsheet/spreadsheet_window.py   |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/widgets/__init__.py |  2 +-
 .../spreadsheet/widgets/iebrowser/__init__.py   |  2 +-
 .../spreadsheet/widgets/iebrowser/iecell.py    |  10 +-
 .../spreadsheet/widgets/imageviewer/__init__.py  |  2 +-
 .../spreadsheet/widgets/imageviewer/imageviewer.py |  6 +-
 .../widgets/imageviewer/imageviewer_rc.py     |  2 +-
 .../spreadsheet/widgets/richtext/__init__.py    |  12 +-
 .../spreadsheet/widgets/richtext/richtext.py    | 106 +-
 .../packages/spreadsheet/widgets/svg/__init__.py  |  2 +-
 vistrails/packages/spreadsheet/widgets/svg/svg.py |  12 +-
 .../spreadsheet/widgets/webview/__init__.py    |  2 +-
 .../spreadsheet/widgets/webview/webview.py     |  10 +-
 vistrails/packages/sql/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/packages/sql/init.py           |  36 +-
 vistrails/packages/tabledata/__init__.py      |  11 +
 vistrails/packages/tabledata/common.py       | 101 +-
 .../packages/tabledata/convert/convert_dates.py  |  29 +-
 vistrails/packages/tabledata/identifiers.py    |  2 +-
 vistrails/packages/tabledata/init.py        |  32 +-
 vistrails/packages/tabledata/read/read_csv.py   |  83 +-
 vistrails/packages/tabledata/read/read_excel.py  |  97 +-
 vistrails/packages/tabledata/read/read_numpy.py  |  27 +-
 vistrails/packages/tabledata/viewer.py       |  2 +-
 vistrails/packages/tabledata/widgets.py      | 215 +
 vistrails/packages/tabledata/write/__init__.py   |  99 +
 vistrails/packages/tabledata/write/write_csv.py  |  59 +
 vistrails/packages/tabledata/write/write_excel.py |  51 +
 vistrails/packages/tabledata/write/write_numpy.py | 105 +
 vistrails/packages/vtk/__init__.py         |  2 +-
 vistrails/packages/vtk/base_module.py       |  18 +-
 vistrails/packages/vtk/class_tree.py        |  2 +-
 vistrails/packages/vtk/fix_classes.py       |  2 +-
 vistrails/packages/vtk/hasher.py          |  2 +-
 vistrails/packages/vtk/init.py           |  13 +-
 vistrails/packages/vtk/inspectors.py        |  32 +-
 vistrails/packages/vtk/offscreen.py        |  10 +-
 vistrails/packages/vtk/tf_widget.py        |  20 +-
 vistrails/packages/vtk/vtk_parser.py        |  2 +-
 vistrails/packages/vtk/vtkcell.py         |  24 +-
 vistrails/packages/vtk/vtkcell_rc.py        |  2 +-
 vistrails/packages/vtk/vtkhandler.py        |  8 +-
 vistrails/packages/vtk/vtkviewcell.py       |  14 +-
 vistrails/packages/vtlcreator/__init__.py     |  2 +-
 vistrails/packages/vtlcreator/init.py       |  28 +-
 vistrails/packages/webServices/__init__.py     |  2 +-
 .../packages/webServices/enumeration_widget.py   |  2 +-
 vistrails/packages/webServices/init.py       |  62 +-
 vistrails/run.py                  |  18 +-
 vistrails/stop_vistrails_server.py         |  2 +-
 vistrails/tests/__init__.py            |  2 +-
 vistrails/tests/resources/__init__.py       |  2 +-
 vistrails/tests/resources/console_mode_test.py   |  10 +-
 vistrails/tests/resources/dummy.xml        |  2 +-
 vistrails/tests/resources/dummy_broken.xml     |  2 +-
 vistrails/tests/resources/dummy_new.xml      |  2 +-
 vistrails/tests/resources/dynamic_module_error.xml |  2 +-
 vistrails/tests/resources/empty_bookmarks.xml   |  2 +-
 vistrails/tests/resources/pythonsource.xml     |  2 +-
 vistrails/tests/resources/test_alias.xml      |  2 +-
 vistrails/tests/resources/test_ticket_73.xml    |  2 +-
 vistrails/tests/resources/vtk.xml         |  2 +-
 vistrails/tests/runtestsuite.py          |  14 +-
 vistrails/tests/utils.py              |  12 +-
 vistrails/vistrails_server.py           |  5 +-
 1136 files changed, 27286 insertions(+), 26825 deletions(-)
 create mode 100644 doc/usersguide/api_documentation.rst
 create mode 100644 doc/usersguide/figures/controlflow/If_Example.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/example_webservices/pythonsource.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/example_webservices/version_tree_modules.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/example_webservices/ws_preferences.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/packages/CustomColorShape1.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/packages/CustomColorShape2.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/packages/CustomColorShape3.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/packages/after_enabled_package.png
 create mode 100644 doc/usersguide/figures/packages/custom_documentation.png
 create mode 100644 doc/usersguide/figures/packages/fancy_module1.png
 create mode 100644 doc/usersguide/figures/packages/fancy_module2.png
 create mode 100644 doc/usersguide/figures/packages/fancy_module3.png
 create mode 100644 doc/usersguide/figures/packages/fancy_ports.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/parameter_exploration/fig6_1.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/parameter_exploration/fig6_2.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/parameter_exploration/fig6_4.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/parameter_exploration/fig6_5.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/querying/query4.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/spreadsheet/spreadsheet_cell_control.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/spreadsheet/spreadsheet_editing_mode.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/spreadsheet/spreadsheet_editing_mode_move.png
 create mode 100644 doc/usersguide/figures/tabledata/pipeline.png
 create mode 100644 doc/usersguide/figures/tabledata/results.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/version_tree/collapsed.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/version_tree/creating_versions.png
 delete mode 100644 doc/usersguide/figures/version_tree/expanded.png
 create mode 100644 doc/usersguide/pythoncalc_file1.rst
 create mode 100644 doc/usersguide/tabledata.rst
 create mode 100644 doc/usersguide/vtl/bikes.vtl
 create mode 100644 doc/usersguide/vtl/gcd.vtl
 create mode 100644 examples/bikes.vt
 create mode 100644 examples/gcd.vt
 delete mode 100644 examples/gcd.xml
 create mode 100644 examples/primes.vt
 delete mode 100644 examples/primes.xml
 create mode 100644 scripts/generate_pkg_doc.py
 create mode 100755 scripts/update_hash.py
 create mode 100644 vistrails/core/interpreter/job.py
 create mode 100644 vistrails/core/modules/config.py
 delete mode 100644 vistrails/core/utils/lockmethod.py
 create mode 100644 vistrails/gui/modules/utils.py
 delete mode 100644 vistrails/packages/persistence_exp/__init__.py
 delete mode 100644 vistrails/packages/persistence_exp/init.py
 create mode 100644 vistrails/packages/tabledata/widgets.py
 create mode 100644 vistrails/packages/tabledata/write/__init__.py
 create mode 100644 vistrails/packages/tabledata/write/write_csv.py
 create mode 100644 vistrails/packages/tabledata/write/write_excel.py
 create mode 100644 vistrails/packages/tabledata/write/write_numpy.py

-- 
VisTrails
git clone git at vgc.poly.edu:vistrails


More information about the vistrails-dev mailing list